Uncategorized

Waarom is een privacyverklaring zo belangrijk?

Door de jaren heen is het zo dat er verschillende wetten en regels zijn ingevoerd die het gebruik van persoonsgegevens deels aan banden heeft gelegd. Bedrijven worden tegenwoordig dan ook geconfronteerd met heel wat extra regels waaraan ze dienen te voldoen. Het zomaar onbeveiligd opslaan of het zomaar eindeloos gebruiken van ontvangen persoonsgegevens is dan ook niet langer mogelijk. Bovendien geldt voor bedrijven dat ze eveneens over de wettelijke verplichting beschikken om tegenwoordig gebruik te maken van een zogenaamde privacyverklaring. Wil jij ook graag ontdekken wat zo’n privacyverklaring nu precies is en waar je bij het opstellen allemaal rekening mee moet houden? Dan is het zeker de moeite waard om de onderstaande informatie door te nemen.

Wat is een privacyverklaring?

Op het ogenblik dat een bedrijf persoonsgegevens verzamelt is ze wettelijk verplicht om gebruik te maken van een zogenaamde privacyverklaring. Door middel van deze verklaring is het noodzakelijk om mensen te informeren over het feit dat je hun persoonsgegevens verzamelt en mogelijks ook kan delen met derden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Je kan bijvoorbeeld een dergelijke verklaring opnemen in je website of webwinkel. Daarnaast is het echter ook mogelijk om ze te verstrekken aan bijvoorbeeld je patiënten die in de wachtkamer zitten. In het laatste geval kan dit dan gebeuren door middel van een brochure. Let wel op, er zijn door de AVG verschillende specifieke eisen opgesteld waar een privacy policy aan dient te voldoen. Dit Is dan ook zeker een belangrijk aspect om aandacht aan te besteden bij het opstellen van zo’n verklaring.

Hoe stel je een correcte privacyverklaring op?

Het wordt in de praktijk sterk aangeraden om voor het opstellen van zo’n verklaring een beroep te doen op een gespecialiseerde jurist. Op die manier kan je rekenen op meerdere voordelen. Het gaat hierbij om de voordelen zoals hieronder aangegeven:

  1. Je bent er zeker van dat de inhoud perfect voldoet aan de wettelijke eisen; 
  2. Je hoeft er zelf niet onnodig veel tijd en moeite in te investeren; 

Beslis je uiteindelijk toch om zelf je verklaring op te stellen? Dan zijn er verschillende zaken waar je rekening mee zal willen houden. In ieder geval is het van cruciaal belang om duidelijke taal te hanteren. Veel bedrijven maken hun privacyverklaring onnodig complex waardoor ze nauwelijks te begrijpen valt voor de klanten. Dat is nergens voor nodig en zorgt in de praktijk veelal alleen maar voor frustratie. Hou hier dus zeker en vast rekening mee. 

Naar waar moeten mogelijke klachten worden gericht?

Tot slot is het zeer belangrijk om in je privacyverklaring niet alleen op te nemen hoe er precies wordt omgegaan en welke persoonsgegevens er nu precies (in welke situatie) worden verzameld. Het is bovendien namelijk ook altijd belangrijk om duidelijk aan te geven welke persoon (of partij) er kan worden gecontacteerd wanneer er sprake is van een privacy gerelateerde klacht. Hou er bovendien ook zeker rekening mee dat je mensen de mogelijkheid moet geven om “vergeten te worden” wanneer ze hiernaar vragen. Ook dit is een belangrijk punt waar je zeker aandacht aan dient te besteden op het ogenblik dat je een privacyverklaring gaat opstellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *