Financieel

Het vaak grote belang van een samenlevingscontract

Toen mensen er vroeger voor kozen om te gaan samenwonen gebeurde dat in het merendeel van de gevallen wanneer ze reeds getrouwd waren. Dit zorgde ervoor dat heel wat praktische zaken waren geregeld en er altijd een bepaalde wettelijke basis bestond waar men op terug kon vallen. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. Heel wat mensen die er nu voor kiezen om te gaan samenwonen zijn namelijk nog niet getrouwd. Het laten opstellen van een zogenaamd samenlevingscontract zou er dan voor kunnen zorgen dat één en ander toch wettelijk kan worden geregeld. Zou jij ook graag willen ontdekken wat een samenlevingscontract precies is en wat er allemaal mee kan worden geregeld? Lees dan vooral even snel verder! 

Hoe wordt alles financieel geregeld? 

Wellicht het belangrijkste onderdeel van een samenlevingscontract is terug te vinden in het financiële aspect. Het spreekt immers voor zich dat er behoorlijk wat verschillende kosten dienen te worden betaald wanneer jullie gaan samenwonen. Het kan omwille van deze reden interessant zijn om een gezamenlijke rekening aan te leggen. Omdat beide partners doorgaans niet hetzelfde bedrag verdienen is het mogelijk dat de ene persoon wat meer inlegt dan de ander. Dit zou je in principe perfect kunnen laten opnemen in een samenlevingscontract. Daarnaast kan het ook van belang zijn om aan te geven wie bepaalde specifieke kosten moet betalen indien van toepassing. Door alle financiële afspraken vast te leggen in het samenlevingscontract is het mogelijk om te voorkomen dat er over dit toch wel heikele onderwerp op een zeker moment discussie ontstaat. 

Welke spullen horen er aan wie toe? 

Op het ogenblik dat jullie ervoor kiezen om te gaan samenwonen spreek het voor zich dat alle spullen door iedereen gebruikt zullen worden. Wat echter op het ogenblik dat er sprake is van een breuk? In dat geval is het natuurlijk niet meer dan normaal dat de persoon die de oorspronkelijke eigenaar was van de spullen deze graag terug zal willen. Om ervoor te zorgen dat er ook op dit vlak geen discussie kan ontstaan kan het wenselijk zijn om dit even vast te leggen in het samenlevingscontract. Net als het financiële onderdeel is ook deze ongelofelijk belangrijk. Er zijn namelijk steevast bepaalde spullen die iemand liever niet kwijt wil. Bovendien is het ook zomaar mogelijk dat er spullen zijn waar een bepaald persoon emotioneel aan gebonden is. Wil je er dus met andere woorden zeker van zijn dat een breuk er niet voor zal zorgen dat je bepaalde voor jou waardevolle spullen zal komen te verliezen? Dan kan het zeker de moeite waard zijn om ze te vermelden in het samenlevingscontract.

Wat met de kinderen?

Wanneer één van de partners kinderen heeft kan het altijd interessant zijn om ook enkele bepalingen met betrekking tot de kinderen in het samenlevingscontract op te laten nemen. Belangrijk kan bijvoorbeeld zijn om daarin op te nemen of de persoon waarmee je gaat samenwonen mee zal betalen voor de kosten die ervoor het kind worden gemaakt of niet. Dit is eigenlijk volledig afhankelijk van de gemaakte afspraken onderling. Er zijn ook heel wat situaties waarin de kinderen gewoon niet in het samenlevingscontract worden besproken. Dit is dus eigenlijk vooral aan jullie. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *